Skip to main content

Podnikání a síťŘízení procesů je u firmy SAUTER zajištěno pomocí integrovaného systému řízení. Certifikáty a ocenění poskytují zákazníkům jistotu a možnost srovnání.


Naše ústředí je v Basileji, kde sídlí vedení skupiny SAUTER. Zde je také výrobní závod a vývojové oddělení. Protože firma SAUTER spoléhá na řízení procesů, je řízení kvality podle ISO 9001 základem integrovaného systému řízení, který splňuje i systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a zajišťuje ochranu zdraví a bezpečnosti práce v souladu s OHSAS 18001.
  • Systém řízení je certifikován a poskytuje základ pro certifikaci ostatním členům skupiny SAUTER v jejich zemích.
  • Systém zajišťuje uchování znalostí a dovedností a přispívá tak ke snížování rizik.
  • Zajišťuje splnění požadavků zákonů a norem pro kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

S firmou SAUTER pro úsporné budovy

Za produkty, řešení a služby v oblasti správy budov získala firma SAUTER řadu ocenění a certifikátů. Náš sortiment splňuje požadavky pro získání zelených certifikátů pro úsporné budovy. SAUTER je držitelem certifikátu IQNet a některé jeho produkty získaly označení eu.bac nebo známku laboratoře BACnet Test Laboratory (BTL). To zaručuje kvalitu, přesnost a funkčnost.

 

Naše produkty s certifikátem BTL:

 

Osvědčení AMEV pro stanice pro automatizaci místností

Tři stanice pro automatizaci místností rodiny řídících systémů SAUTER EY-modulo jsou držiteli osvědčení pracovní skupiny pro mechanické a elektrické inženýrství AMEV pro profil AS-A. Osvědčení AMEV je na německém trhu, zejména v oblasti veřejných zakázek státních a obecních správ, předností. Poskytuje zákazníkům jistotu, že výrobek splňuje podrobné požadavky pro použití na německém trhu. Současná doporučení AMEV zahrnují doporučení BACnet 2007 i předchozí doporučení a zohledňují také normu DIN EN ISO 16484-5.

 

Kvalita, životní prostředí a bezpečnost

Vztahy mezi normami ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 jsou regulovány.

Řízení kvality ISO 9001:2015

Systém řízení kvality se vztahuje na celou skupinu SAUTER.

Environmentální management ISO 14001:2015

  • Ochrana životního prostředí charakterizuje všechny procesy.
  • Při vývoji a výrobě vede ekologicky šetrné chování ke zlepšení vlivu na životní prostředí.

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018

Bezpečnost a ochrana zdraví: Naši zaměstnanci se na to mohou spolehnout.

SQS Certifikát (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
Německy : SQS-Zertifikat (PDF)
Anglicky : SQS Certificate (PDF)
Francouzsky : Certificat SQS (PDF)
Rusky : SQS сертификат (PDF)

Certifikát IQNet (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
IQNet Certificate (PDF)

Quality, environment and occupational safety

Quality, Environmental and Occupational Safety Policy of the SAUTER Group

Download PDF 

RoHS / REACH / WEEE

Explanation of European Directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS2), 1907/2006/EG (REACH) and 2012/19/EU (WEEE2)

Download PDF 

SVHC

Declaration on the extension of the Candidate List for substances of very high concern (SVHC)

Download PDF 

CONFLICT MINERALS

Statement about the use of „conflict minerals“ with reference to Section 1502 of the Dodd-Frank Act

Download PDF

Morální kodex SAUTER

Firma SAUTER si stanovila cíl vytvořit trvalou přidanou hodnotu pro své zákazníky, zaměstnance, akcionáře a obchodní partnery. Firma SAUTER chce být veřejností vnímána jako společnost, která společenskou odpovědnost nebere na lehkou váhu. Konkurenceschopnost a obchodní úspěch mají základ v odhodlání, zodpovědnosti, důvěryhodnosti, respektu a dokonalých obchodních praktikách. Tyto zásady určují naše chování – podle nich posuzujeme naše zaměstnance a obchodní partnery.

Morální kodex firmy SAUTER je průvodcem pro naše vztahy s obchodními partnery a orgány, určuje vzájemné zásady spolupráce. Definuje, co očekává firma SAUTER od svých zaměstnanců. Jeho dodržování je stále vyžadováno a prosazováno. Porušení etického kodexu se postihuje, a v nutných případech trestá.

Jsme přesvědčeni, že udržitelný hospodářský úspěch lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se používají postupy, které jsou v souladu s vysokými etickými a morálními zásadami. V tomto smyslu by měla být tato pravidla klíčem k dlouhodobému úspěchu naší společnosti.

Morální kodex SAUTER (PDF)

Jak nahlásit incident:

Závažné informace nám pomáhají včas čelit porušování předpisů a snižovat škody způsobené naší společnosti, našim zaměstnancům a obchodním partnerům. Nabízíme proto možnost kontaktovat nás prostřednictvím našeho systému pro hlášení porušení předpisů – v případě potřeby anonymně.

Hlášení mohou podávat všichni zaměstnanci společnosti SAUTER i zákazníci, dodavatelé a další třetí strany.

Použijte následující odkaz na náš systém pro oznamování SAUTER: Nahlašovací systém© 2024  Fr. Sauter AG Všechna práva vyhrazena