Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

für www.sauter.cz

Ochrana a bezpečnost dat jsou pro skupinu Sauter důležité, stejně jako důvěra v naše produkty a služby. Společnost Sauter se zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje zodpovědně a v souladu se zákonnými požadavky. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost Sauter uvedená v sekci „Informace o společnosti“ na těchto webových stránkách („SAUTER“, „my“, „nás“, „naše“) shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje při používání těchto webových stránek.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme proto, abychom vám umožnili přístup na naše webové stránky

Můžete navštívit naše webové stránky a získat informace o našich produktech a službách, aniž byste nám říkali, kdo jste. Stejně jako u každého jiného připojení na webový server se na serveru našeho poskytovatele webhostingu registrují a dočasně ukládají určité technické údaje.

Tyto údaje zahrnují IP adresu a operační systém vašeho zařízení, datum a čas přístupu nebo typ prohlížeče, který používáte při přístupu k tomuto webu. To je nutné z technických důvodů. Zpracováváme jen ty nejnutnéjší osobní údaje, děláme to ve vašem zájmu abychom vám umožnili přístup na naše webové stránky a zajistili co možná nejsnadnější použití těchto stránek.

Údaje shromažďujeme za účelem odpovědí na vaše dotazy

Můžete navštívit naše webové stránky a získat informace o našich produktech a službách, aniž byste nám říkali, kdo jste. Když nás kontaktujete pomocí „Kontaktního formuláře“, shromáždíme údaje a informace, které nám poskytnete. Budou obsahovat osobní údaje, jako je vaše jméno, obchodní e-mailová adresa nebo telefonní číslo a adresa společnosti, pro kterou pracujete nebo jejíž jménem nás kontaktujete.

Vaše osobní údaje použijeme pro účely, pro které nám je poskytnete. Konkrétně jej použijeme k zodpovězení vašeho dotazu, abychom vám zavolali, pokud budeme mít nějaké otázky k vašemu dotazu, abychom mohli zpracovat vaše objednávky nebo vám poskytnout přístup k dalším informacím či nabídkám. Na tom máme legitimní zájem. Na základě našeho zájmu o informování stávajících a potenciálních zákazníků o produktech a službách společnosti SAUTER, můžeme vás opět kontaktovat a informovat vás o nových produktech, službách nebo nabídkách. Zasílání těchto informací však můžete kdykoli odhlásit.

Proč a jak používáme soubory cookie

Cookies používáme na webových stránkách za účelem zajištění co možná nejsnadnějšího použití našich stránek a pomohli nám zlepšit naše služby. Soubor cookie je textový soubor, který se uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek nebo při použití aplikace.

Některé cookie, které používáme (takzvané Session cookie), zajišťují zpřístupnění určitých funkcí na našich webových stránkách.Soubory cookie také používáme pro analýzu používání webových stránek za účelem optimalizace našich služeb a umožnění použití marketingových nástrojů. Další informace o analýze webu a našich marketingových aktivitách naleznete níže.

Údaje zpracováváme pro analýzu a zlepšování funkce našich webových stránek

Kromě toho, na základě našeho zájmu o dosažení nejlepšího možného uživatelského zážitku, analyzujeme využití tohoto webu a získáváme přehled o tom, jak bychom mohli zlepšit naše služby. S výjimkou vaší IP adresy, která může za určitých okolností představovat osobní údaje, jsou tyto informace anonymní. Mohou obsahovat informace o typu webového prohlížeče nebo zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky, zeměpisné oblasti, kde přistupujete na web, data a čas vašeho přístupu a části našich webových stránek, které jste navštívili.

Pro analýzu využíváme služby Google Analytics a další analytické služby, které používají k shromažďování dat soubory cookie. Získané informace mohou být anonymně přenášeny a ukládány na server poskytovatele webových analytických služeb v USA nebo na místo mimo EU / EHP nebo ve Švýcarsku. Přizpůsobením nastavení webového prohlížeče nebo zablokováním ukládání souboru cookie lze zabránit konkrétní službě ukládat soubory cookie do zařízení a shromažďovat údaje. Další informace o shromažďování údajů na těchto webových stránkách naleznete v sekci „Podrobnosti o shromažďování údajů“.

Údaje které shromažďujeme a zpracováváme s cílem zaměřit se na potenciální zákazníky

Používáme reklamní technologii poskytovanou společností Google (DoubleClick) k zacílení marketingových opatření týkajících se našich produktů a služeb na potenciální zákazníky, když navštěvují jiné webové stránky. To pomáhá našemu legitimnímu zájmu při propagaci našich produktů a služeb. Více informací o tom, jak společnost Google používá soubory cookies a vašich možnostech při jejich správě najdete zde: policies.google.com/technologies/types.

Jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme zodpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely, pro které nám poskytnete osobní údaje nebo pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně důvěrnosti a integrity osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím těchto webových stránek. Vaše osobní údaje uchováváme pouze v rozsahu a po dobu, po kterou je nutné, aby SAUTER nebo jiné společnosti SAUTER splnily účely, pro které byly shromážděné údaje shromážděny, nebo pokud to nám nebo ostatním společnostem  SAUTER ukládá zákon.

S kým sdílíme vaše osobní údaje

Za účelem odpovědi na vaše dotazy, pro poskytnutí dalších informací, které požadujete nebo pro informace o nových produktech, službách nebo nabídkách, může být nezbytné sdílet vaše osobní údaje s dalšími společnostmi skupiny Sauter. Tyto webové stránky poskytujeme ve spolupráci s dalšími společnostmi Sauter. Informace o používání webových stránek sdílíme s dalšími společnostmi skupiny SAUTER  abychom zlepšili jejich využívání.

Toto sdílení údajů může zahrnovat přenos informací do společností Sauter v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů. V těchto případech poskytujeme osobní informace v souladu s podmínkami dohody v rámci skupiny, která poskytuje dostatečné záruky ochrany soukromí a dat.

Práva, která máte ohledně vašich osobních údajů

Máte právo získat přístup nebo obdržet informace o osobních údajích, které o vás shromažďujeme. Máte také právo opravit své osobní údaje, vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů nebo nás požádat o omezení zpracování nebo smazání osobních údajů. Upozorňujeme však, že vaše práva podléhají výjimkám nebo odchylkám. V některých případech bude nezbytné dále zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy s vámi nebo vaší společností nebo pro splnění zákonné povinnosti. Dále máte právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, můžete  kontaktovat nás nebo našeho správce osobních údajů prostřednictvím kontaktovat formuláře nebo napsat na adresu uvedenou na úvodní stránce tohoto webu v části Informace o společnosti (vpravo dole).

Jak můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Verze zveřejněná na našich webových stránkách je platná verze.

© 2024  Fr. Sauter AG Všechna práva vyhrazena