Skip to main content

Výpočet ventilů

VALVEDIM: dimenzování ventilů, výběr ventilů a pohonů

Program SAUTER VALVEDIM je osvědčený nástroj firmy SAUTER pro pohodlnou specifikaci typu ventilu a pohonu, určený pro instalatéry a projektanty. Program obsahuje tři funkční úrovně:

  1. Specifikace ventilu a pohonu
    • podle doporučených hodnot pro hrubou specifikaci požadovaného provedení a veličin;
    • podle dostupných nebo požadovaných hodnot zařízení pro definitivní určení požadovaného provedení a veličin.
  2. Výběr ventilu a odpovídajícího pohonu podle charakteristiky.
  3. Přímé vložení výsledků do projektové dokumentace.

 

Pro získání programu VALVEDIM kontaktujte místní zastoupení firmy Sauter.
SAUTER slide-rule
Here you find the useful online valve slide-rule from SAUTER. (Not optimised for smartphones.)

Poster: valves and actuators
Versatile range of SAUTER valves and actuators. Precise and powerful.

© 2024  Fr. Sauter AG Všechna práva vyhrazena