Skip to main content

Tiráž

Tiráž

Adresa

SAUTER Automation spol. s r.o.
Bohnická 5 / 28
181 00 Praha 8

Tel.: +420 266 012 111
E-mail
www.sauter.cz

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Společnost Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH nenese žádnou odpovědnost za správnost , přesnost, včasnost, spolehlivost nebo úplnost informací.

Veškeré nároky vůči firmě Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH na náhradu škod hmotné či nehmotné povahy, které byly způsobeny v souvislosti s přístupem a použitím resp. nepoužitím publikovaných informací, v důsledku přerušení přístupu nebo technickými chybami, jsou vyloučeny.

Veškeré nabídky jsou nezávazné. Společnost Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení měnit, rozšiřovat nebo vymazat část stránek nebo celou nabídku, případně dočasně nebo trvale zpřístupnit určité informace.

Ručení za odkazy

I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah stránek externích odkazů jsou odpovědni jejich provozovatelé.

Autorské právo

Autorská práva a jiná práva vztahující se k textu, ilustracím, fotografiím a dalším souborům na těchto stránkách jsou výhradním vlastnictvím firmy Sauter nebo uvedených vlastníků. Použití, kopírování a distribuce publikovaných dokumentů je povoleno za dodržení těchto podmínek:

  • Každá kopie musí obsahovat upozornění na autorská práva. (Není-li uvedeno jinak, náleží autorská práva společnosti Sauter a oznámení o autorských právech zní „Zdroj: SAUTER“. V ostatních případech náleží autorská práva uvedené osobě nebo organizaci.)
  • Dokumentace nesmí být použita ke komerčním účelům, ale pouze pro informační účely.
  • Obrázky a texty nemohou být použity v jiném kontextu nebo změněny.
  • Některé internetové stránky společnosti SAUTER obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu třetích osob.

V souvislosti s používáním publikovaných dokumentů na svých internetových stránkách, nepřebírá společnost Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH žádnou odpovědnost a záruky. Společnost Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH si vyhrazuje veškerá práva.

Ochranné známky

Následující označení jsou registrované ochranné známky společnosti Sauter: centair ®; ecos ®; equiflex ®; ekvitermní ®; flexair ®; flexotron ®; micos ®; memotime ®; novaPro ®; SUT ®; VIALOQ ®; viaSens ®

Loga SAUTER jsou registrované ochranné známky společnosti Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH:

Ochrana osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek se ukládají následující data: IP adresa, datum, čas, požadavek prohlížeče a obecné informace o operačnímu systému, resp. prohlížeči. Získané údaje budou použity pro statistické, anonymní vyhodnocení přístupů, které nám umožní zlepšovat naši nabídku.

Prohlášení o ochraně soukromí při použití Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc. (dále „Google“). Služba Google Analytics používá takzvané cookies. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a pomáhají analyzovat Vaše přístupy na webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání příslušné webové stránky se zpravidla posílají na servery společnosti Google v USA. Po aktivaci anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa zkrácena ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenáší úplná IP adresa, kde je pak zkrácena. Google použije tyto informace k vyhodnocení přístupů na webové stránky a pro vytváření zpráv o aktivitách na webu pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami a internetem. Kromě toho může Google poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud budou třetí osoby zpracovávat informace pro Google. V rámci služby Google Analytics nebude Vaše IP adresa spojována s jinými daty Google.

Instalaci cookies můžete zabránit pomocí příslušného nastavení ve Vašem prohlížeči. Musíme Vás však upozornit, že v tomto případě nemusí být všechny funkce těchto webových stránek k dispozici. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

© 2024  Fr. Sauter AG Všechna práva vyhrazena