Skip to main content

Aktuální informace o provozu společnosti v době nouzového stavu

16 března 2020 | info @cs

Aktuální informace o provozu společnosti v době nouzového stavu

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace, týkající se epidemie koronaviru COVID-19 (SARS CoV-2) v ČR a ve snaze
o zabezpečení zdraví našich klientů i našich zaměstnanců, přijala naše společnost následující opatření:

  • všichni naši zaměstnanci byli poučeni o vhodných hygienických a protiepidemiologických opatřeních jak v sídle naší společnosti, tak i mimo ni
  • servis bude prováděn pouze v případě havarijních stavů a to pouze tehdy, bude-li ze strany zákazníka prokazatelně zabezpečeno místo servisu tak, aby se v maximální možné míře omezilo šíření infekce
  • ostatní pravidelné profylaktické servisy a servisní zásahy se s okamžitou platností odkládají
  • námi realizované zakázky budou prováděny s maximální možnou opatrností a s přihlédnutím k aktuální situaci
    na konkrétních stavbách
  • veškerá obchodní jednání a ostatní komunikace bude prováděna výhradně telefonicky, nebo e-mailem
  • vydávání zboží není v tuto chvíli omezeno, zboží bude vydáváno v označeném odděleném prostoru v sídle naší společnosti

 

Žádáme všechny naše zákazníky o pochopení a maximální shovívavost s ohledem na lidské zdraví.

Děkujeme.

SAC team

© 2019  Fr. Sauter AG Všechna práva vyhrazena